Časné předjaří ve včelstvu a v přírodě

Doba kvetení lísek a olší lepkavých až do plného rozkvětu vrby jívy

Časné předjaří ve včelstvu

Včelky vyrábí med z nektaru, který sesbírají z květů. Nektar se skládá zejména z vody a cukrů a v květech se nachází jako forma velmi zředěného sirupu. Včely jej nosí do úlu v tzv. medném volátku. Uvnitř úlu od nich jiné včelí dělnice nektar odeberou a uloží jej do buněk plástu, kde se z něj kombinací enzymatických procesů a vysoušení stává med.

V zimě včely tyto energetické zásoby využívají, aby generovaly teplo uvnitř zimního chomáče, kde se nachází jejich matka. Je to velmi důmyslný systém, téměř perfektní. Až na jednu věc. Existuje přírodní zákon, který říká: „Co z jedné strany vstoupí dovnitř jako potrava, musí druhou stranou vyjít ven.“ A včelky, jakkoli jsou rozkošné, nejsou výjimkou. Včelám je geneticky dáno, že se v úlu nevyprazdňují. Takže nemohou-li ven, musí to vydržet. A čekají. Čekají na dobu, kdy teploty šplhají k 10°C a hromadně vylétávají ven se vyprášit.

Očekáváme-li oteplení není na škodu oznámit například přehnaně pečlivé sousedce, aby si nedávala své čerstvě vyprané bílé cíchy uschnout na zahradu do dosahu našich včel a jejich žlutých výkalů. Špatně se odstraňují z kapoty aut, natož z textilu. Při větším počtu včelstev jsou to hotové kobercové nálety 🙂

S ustupující zimou začíná matka se souvislejším kladením vajíček (malá kolečka plodu se objevují již od zimního slunovratu). Na plástu se nejprve objeví malá skupina vajíček a s příznivějšími povětrnostními podmínkami se plocha rozšiřuje. Včelstvo se s každou vylíhlou generací stává početnější, což souvisí se zvýšenými přínosem pylu a nektaru. Rozvoj včelstva se zrychluje a zároveň se zvyšuje spotřeba zásob a potřeba vody i pylu.

Časné předjaří v přírodě

První jarní rostliny včely velmi lákají, ale protože k jejich rozkvětu dochází již při teplotách pod 10°C, často jsou jako zdroje pastvy nevyužity z důvodu minimální letové aktivity včel. Pokud se v únoru oteplí na 11-15°C na jeden až dva týdny, pak jsou tyto zdroje včelami dobře využívány. Naopak je-li tuhá zima a první výrazné oteplení přijde až s koncem března, pak je význam těchto rostlin pro rozvoj včelstva malý a jejich místo nahradí další vydatné zdroje snůšky. Včely v předjaří létají maximálně stovky metrů od úlů, proto mají stanoviště umístěná v zahrádkách výhodu oproti stanovištím uprostřed lesů.

Pyl, který je zdrojem bílkovin, potřebují včely pro výchovu plodu. Málokterý pyl však obsahuje celou škálu esenciálních aminokyselin, proto je důležitá druhová pestrost pylových zásob.

Včelaři mohou svým včelstvům pomoci výsadbou rostlin v poblíž stanoviště. Až na devětsil a podběl, které necháme jejich přirozeným stanovištím, jsou všechny uvedené rostliny nenáročné a zpestří každou zahrádku 🙂

V této době kvetou tyto rostliny:

Sněženky – Galanthus spp.
Bledule – Leucojum spp.
Talovín – Eranthus spp.
Krokusy – Crocus spp.
Ladoňky – Scilla spp.
Čemeřice – Helleborus spp.
Modřence – Muscari spp.
Hyacinty – Hyacinthus spp.
Sasanky – Anemone spp.
Devětsily – Petasites spp.
Tulipány – Tulipa spp.
Podběly – Tussilago spp.
Líska obecná – Corylus avellana
Olše lepkavá – Alnus glutinosa
Vrby – Salix spp.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.