Současnost

K 1. lednu 2020 má ZO ČSV Kolín ve svých řadách 155 členů a 1701 včelstev.

Nejpočetněji jsou zastoupeni včelaři, kteří mají 1-5 včelstev.Něco málo z historie základní organizace

První zmínka o organizovaném včelařství je z roku 1870, kdy hospodářsko-průmyslová Jednota v Kolíně pořádala včelařskou výstavu. Když někteří včelaři svolali do Svojšic poradní schůzi za účelem zřízení včelařského spolku pro toto místo a okolí, zasáhla jmenovaná Jednota v Kolíně a pozvala delegáty navrhovaného spolku svojšického na společnou schůzi do Kolína na den 2. května 1886. Ke zřízení oficiálního spolku tehdy však ještě nedošlo.

Český včelařský spolek v okrese kolínském zahájil svou činnost ustavující valnou hromadou dne 31. května 1902 v restauraci „Zdeňkově“ na Horním ostrově (u starého mostu) v Kolíně.

V roce 1910 byl pořádán v budově chlapecké školy v Kolíně – Zálabí třídenní kurs „pěstitelé včel“. Během I. světové války byla činnost spolku silně omezena.

V červnu 1926 konal se v Kolíně čtyřdenní chovatelský kurs matek. Teoreticky i prakticky přednášel docent Jan Forst z Příbrami. Kurs tento byl taktickou předehrou ku samostatnému chovu matek na vlastním včelíně a také hlavně na budoucí plemenné a oplozovací stanici v Konárovicích.

Dne 4. listopadu 1928 byla včelařská stanice v Konárovicích slavnostně otevřena za početné přítomnosti vzácných hostů. Budova stanice sloužila i ke spolkovým účelům.

Teprve v r. 1938 byl zřízen definitivní včelín. Zpočátku pro skromné finanční prostředky byl na stanici zřízen včelín pouze provizorní.